อนุบาลอำนาจเจริญ


นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง Best Practice  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ.เมือง   จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่  28  คลิกชม  ผลงานได้ที่นี่  เชิญคลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:59 น.)