วิสัยทัศน์ ศธภ.13

วิสัยทัศน์ ศธภ.๑๓

ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 เวลา 10:19 น.)