บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

::บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา::

 

 

ชื่อ-นามสกุล:: นางประไพ    ใจก้าวหน้า

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

วุฒิการศึกษาสถาบัน::ค.บ/.สถาบันราชภัฎอุบลฯ / ค .ม./มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

โทรศัพท์::089-8471191

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

ชื่อ-นามสกุล:: นายเรืองเดช เขจรศาสตร์

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสถาบัน::พธ.บ.มหาจุฬาฯ/พบ.ม./สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) /ป.เอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์::081-3933412

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::โทรศัพท์::081-2456368

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::

 


 

 

ชื่อ-นามสกุล:: นางสาวนิชานันท์  ปักการะนา

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน:: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์:: 0830370081

e-mail::   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว:: -

 

 


 

 

::ประวัติส่วนตัว::ชื่อ-นามสกุล:: นางโสภิษฐ์. แก้วกนก

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน::ศษ.ม บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์::

e-mail::

::ประวัติส่วนตัว::

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11:36 น.)