ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
รก.รองศึกษาธิการภาค 13
วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

จำนวนผู้เข้าชมWEB ศธภ.13
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 676064
บุคคลที่เข้ามาใช้บริการเวปไซต์ในขณะนี้
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ติดต่อ แนะนำ Webmaster
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 
โพล:แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมทางการศึกษาของ ศธภ.13 ทุกช่องทางเพียงใด
 
| Themesbase