ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ข่าวอัพเดทล่าสุด

update.gif
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ฯตามบริบทอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น นายนุสร จำปาวัลย์ 12
2 ศธถ13 ร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ.พบสมาชิก นายนุสร จำปาวัลย์ 5
3 ศธภ.13 ประชุม กศจ. จังหวัดยโสธรครั้งที่ 3/2561 นายนุสร จำปาวัลย์ 14
4 ศธภ.13 ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโนบายการพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสืิอและยุวกาชาด โรงเรียนเจริญวิทยา นายนุสร จำปาวัลย์ 10
5 ศธภ.13 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอำนาจเจริญ นายนุสร จำปาวัลย์ 10
6 ศธภ.13 ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ จังหวัดศรีสะเกษ นายนุสร จำปาวัลย์ 11
7 ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 นายนุสร จำปาวัลย์ 16
8 ศธภ.13 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการวางแผนการดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค นายนุสร จำปาวัลย์ 9
9 ศธภ.13 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร นายนุสร จำปาวัลย์ 10
10 ศธภ.13 ประชุมเตรียมการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน นายนุสร จำปาวัลย์ 9
11 ศธภ.13 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนุสร จำปาวัลย์ 10
12 ศธภ.13 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร นายนุสร จำปาวัลย์ 19
13 ศธภ.13 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ สนง.ศธจ.ยโสธร นายนุสร จำปาวัลย์ 16
14 ศธภ.13 ติดตามและประเมินผลนโยบายการศึกษาในสถานศึกษา. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายนุสร จำปาวัลย์ 18
15 ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 นายนุสร จำปาวัลย์ 15
16 ศธภ.13 ติตาม และขับเคลื่อนการใช้โปรแกรมการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จังหวัดศรีสะเกษ นายนุสร จำปาวัลย์ 18
17 ศธภ.13. ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. 4. จังหวัด นายนุสร จำปาวัลย์ 19
18 ศธภ.13 รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายนุสร จำปาวัลย์ 33
19 ศธภ.13 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน นายนุสร จำปาวัลย์ 21
20 ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายนุสร จำปาวัลย์ 22
21 ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่2/2561 นายนุสร จำปาวัลย์ 25
22 ศธภ.13 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข ประจำปีการศึกษา 2560 นายนุสร จำปาวัลย์ 22
23 ศธภ.13 ร่วมประชุมและเลี้ยงสรรค์สภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สารแรง รวมใจ" นายนุสร จำปาวัลย์ 28
24 ศธภ.13 ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นายนุสร จำปาวัลย์ 24
25 ศธภ.13 เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด นายนุสร จำปาวัลย์ 24
26 ศธภ.13 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค นายนุสร จำปาวัลย์ 27
27 ศธภ.13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ นายนุสร จำปาวัลย์ 32
28 ศธภ.13 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ นายนุสร จำปาวัลย์ 26
29 ศธภ.13 สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดอุบลราชธานี นายนุสร จำปาวัลย์ 32
30 ศธภ.13 ประชุมปฏิบัติการการตรวจราชการติดตาม ประเมินผล ระบบอิเลคทรอนิคส์ นายนุสร จำปาวัลย์ 29
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free joomla 2.5 templates