ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กศ.

กฎหมาย ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สพฐ.
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สพท.
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพฯ
กฎหมายว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล
กฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้า
ราชการ

กฎหมายระเบียบปฎิบัติงานทั่วไป 1
กฎหมายระเบียบปฎิบัติงานทั่วไป 2
กฎหมายระเบียบปฎิบัติงานทั่วไป 3
กฎหมายระเบียบปฏิบัติงานทั่วไป 4
กฎหมายระเบียบปฎิบัติงานทั่วไป 5
กฎหมายระเบียบปฎิบัติงานทั่วไป 6
กฎ ศธ.จัดกศ.สถานประกอบการ
กฎ ศธ.การประกันคุณภาพกศ.
กฎ ศธ.แบ่งส่วนราชการใน รร.
กฎ ศธ.แบ่งส่วนราชการใน สพฐ.
กฎ ศธ.แบ่งส่วนราชการใน สพท.
กฎหมายการลาศึกษาต่อของครู
กฎหมายว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล
กฎหมายว่าด้วยเบิกค่าเช่าบ้าน
กฎหมายระเบียบปฎิบัติราชการ
ระเบียบกฎหมายปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมายระเบียบการศึกษา
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.2 2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการศธ
พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546
ร่างพรบ.ครูและบุคลากรการศึกษา
ประกาศ ศธ.กำหนดเขตพื้นที่กศ.
ระเบียบคู่มือการลาศึกษาต่อครู(2)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รร.
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.
พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545
พรบ.ข้าราชการพลเรือน2535
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546
กฎ ศธ.การแบ่งระดับประเภท กศ
กฎ ศธ.การจัดกศ.ของครอบครัว
กฎ ศธ.ว่าด้วยการประเมินความ
พร้อมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 
 
DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 10:15 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free wordpress themes