ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.13  จัดประชุมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม  เศรษฐกิจอาเซียน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนบน 2 และตอนล่าง 2 โดยกำหนดจัดงาน  ระหว่างวันที่  13-14  กันยายน 2560

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  ถ.ชยางกูร  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 

การจัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจและตระหนัก (ASEAN Economic Community (กลุ่มผู้ใหญ่) :จุดอุบลราชธานี

การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ครูและผู้บริหารที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

และข้อมูลพื้นฐานการเป็นประชาคมอาเซียนทั้งนี้ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คือกระบวนกระบวนการทำงาน

เป็นทีมและทักษะการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงจากประจจุบันและอนาคตซึ่งกระบวรการที่อบรมจะเป็นลักษณะที่หลากหลาย (Working group)

บรรยากาศการอบรมเป็น Active Learning และการเรียนรู้ผ่านกิจจกรรม (Activities-Based) การเรียนรู้แบบร่วมมือ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จะเป็นการจุดประกายและแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรทางการศึกษา

ได้พัฒนาตนของความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:55 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free joomla templates