ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 


 ::บุคลากรกลุ่มอำนวยการ::

 

 


ชื่อ-นามสกุล:: นางสิริกุล   สินธุบุญ

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

วุฒิการศึกษาสถาบัน::บธบ/มหาวิทยาลัยรามคำแหง/คม/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท์::0910147006

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

::ประวัติส่วนตัว::

 


 

 


ชื่อ-นามสกุล:: นายธรรศ  ไทยวิรัช 

ตำแหน่ง::นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน:: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์:: 09948-09938

e-mail::  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

::ประวัติส่วนตัว::

 


 

 


ชื่อ-นามสกุล:: นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา

ตำแหน่ง:: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน:: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

/ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริการจัดการกองทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์:: 045 341696

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว:: -

 


 

ชื่อ-นามสกุล:: นางสุพัตรา  สุทธิบุตร

ตำแหน่ง:: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วุฒิการศึกษาสถาบัน::ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การจัดการทั่วไป

โทรศัพท์::045-314696

e-mail:: 

::ประวัติส่วนตัว::

 


 


ชื่อ-นามสกุล:: นางสาวนิชานันท์  ปักการะนา

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน:: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์:: 0830370081

e-mail::   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว:: -

 


 

 


ชื่อ-นามสกุล:: นางสาวธิดาลักษณ์  พันคำ

ตำแหน่ง::นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


วุฒิการศึกษาสถาบัน:: บธบ./มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

โทรศัพท์:: 082-4842339

e-mail::  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::

 


 


ชื่อ-นามสกุล:: ว่าที่ ร. ต. หญิงภริดา น้อมระวี

ตำแหน่ง:: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน:: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์. สาขา การบัญชี

โทรศัพท์:: 045-314696

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว:: -

 


 

ชื่อ-นามสกุล:: นายวิทยา   สุขสะอาด

ตำแหน่ง::พนักงานพิมพ์ ส 3

วุฒิการศึกษาสถาบัน::-

โทรศัพท์::081-9958266

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::

 


 

 

ชื่อ-นามสกุล:: นายชุมพล  พิมพ์ผะกา

ตำแหน่ง::พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษาสถาบัน::-

โทรศัพท์::-

e-mail::Chumpon @sueksa.go.th

::ประวัติส่วนตัว::

 


 

 

ชื่อ-นามสกุล:: นายสุรสิทธิ์   นวลศรี

ตำแหน่ง::พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษาสถาบัน::-

โทรศัพท์::-

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::


 

 

ชื่อ-นามสกุล:: นายประดิษฐ์บุญมาศ

ตำแหน่ง::พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษาสถาบัน::-

โทรศัพท์::-

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::

 


 


ชื่อ-นามสกุล:: ส.อ.จรัส สมเทพ

ตำแหน่ง::พนักงานขับรถยนต์ ส2

วุฒิการศึกษาสถาบัน::-

โทรศัพท์:: 089-9858667

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว:: --------

 


 

 

 

ชื่อ-นามสกุล:: นายจำปี   พิมพ์ผะกา

ตำแหน่ง::พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษาสถาบัน::- 

โทรศัพท์::- 

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::ประวัติส่วนตัว::

 


 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2016 เวลา 16:10 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free joomla templates