ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

โรงเรียนกันทรลักษ์ รักการอ่าน

โรงเรียนกันทรลักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4 อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น โดยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ อาทิ สมุดบันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก ยอดนักอ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชุมนุมนักเขียนเพียรอ่าน กิจกรรมปรับพื้นฐานการอ่าน เขียนภาษาไทย ชุมนุมรักการอ่าน ค่ายรักการอ่าน การสอนซ่อมเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการพูด การเล่านิทาน จัดการเรียนสอนดดยระบบ e-learning การจัดทำวารสาร กิจกรรมเสียงตามสาย ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระต่าง ๆ การประกวดโต้วาที การประกวด TO BE Number ONE การเรียนรู้จากครูปัญญาท้องถิ่น การทัศนศึกษา การจัดให้มีห้องสมุดทุกกล่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุดเสียง การเขียนบทความ การจัดทำโครงงาน สอดแทรกกิจกรรมการอ่านในทุกกลุ่มสาระ และทุกระดับชั้น

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 14:04 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free magento themes