ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ศธภ.13. ติดตามประเมินผลนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O- net จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่  22 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O- net   ในโรงเรียนเจริญวิทยา  อ.เมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา  O- net  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการที่หลากหลาย  โดยการมีการจัดการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น  และทุกวิชามาวิเคราะห์  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน  มีการสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด  ร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลาง  มีการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  แก่นักเรียน  อย่างกว้างขวาง  มีการแข่งขันวิาการในระดับโรงเรียน  และภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดค่ายวิชาการในหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริม  ค่ายติววิชาการ  และสถานศึกษาแห่งนี้ผ่านการประเมินสถานศึกษามาตรฐานสากลในระดับดี  ส่งผลทำให้มีคะแนน  O- net  ของสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างตอเนื่อง  ทุก ๆ ปี  ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โดยมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์  O- net   สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  ในทุกรายวิชา  และมีนักเรียนสามารถทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้  100 คะแนนเต็มทุกปี    และมี ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียเจริญวิทยา้ใก้า้รต้ัอนรับ และมีศิึกษา์นำิัเทศก์ึจากสิำนักังานัศึกีษาธิการจ็ังู้หวัดอำนาจเจริ่ญอำินวยความสะดวกและร่วมตั้ิดี้ตามประเมินผลในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 12:36 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free drupal themes