ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ศธภ.13. ติดตามประเมินผลนโยบายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่  22 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม   ในโรงเรียนนาวังวิทยา  อ.เมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบาpโรงเรียนคุณธรรม  มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  มีการกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา  โดยนักเรียน  ครู  ชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วมในการกำนนด  มีการนำกิจกรรมโครงงานมาใช้ในการแก้ปัญหาคุณธรรมที่ไม่พึงประสงค์  ในชั้นเรียน  และทุกชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  นักเรียนทุกคนมีการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์  และส่งผลทำให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง  และมีการจัดทำข้อมูลพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียนรายบุคคล   ครูอาจารย์  เข้าร่วมโครงการคุณธรรม  ส่งผลทำให้  การลาของครูลดลง  มีการส่งงาน  แบบรายงานต่าง ๆ การปฏิบัติงานของครูเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  และมีการประหยัดอดออมมีธนาคารโรงเรียน  เพื่อสร้างนิสัยการอดออม  นำหลัก  PLC  มาใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม   และมี นายจำรัส  โสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 12:20 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| Themesbase