ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ศธภ.13 ติดตามประเมินผลนโยบายการจัดประสบการณือาชีพนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้น


วันที่  21 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการจัดประสบการณ์อาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับการศึกษา  ในโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  อ.ราศรีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  2  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนจัดประสบการณ์อาชีพ แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับ  ประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามบริบทของพื้นที่  ส่งเสริมการทำนาเกษตรอินทรีย์   การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวเกษตรอินทรย์  การมีส่วนร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ  มีการสำรวจแหล่งประกอบการในชุมชน  นำองค์กรในท้องถิ่น อาทิ  วิทยาลัยเทคนิคราศรีไศล มาจัดการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนในช่วงเวลาตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  มีการจัดทำสื่อสร้างสรรรค์  การตัดต่อวิดิโอ  เพื่อการประชาสัมพันธ์  และมีสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวไปทั่วประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน  ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์  ตลอดจนมี การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน และมี ดร.ครรชิต  ไชยโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 11:31 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free magento themes