ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
สำหรับสมาชิกปฏิทินกิจกรรม ศธภ.13
เดือนที่แล้ว มิถุนายน 2018 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ข่าวอัพเดด

รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ..ใน สพป.ศรีสะเกษเขต 4
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี นายเสนีย์. เรืองฤทธิ์ราวี. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ. สพป ศรีสะเกษ เขต 4 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ..ใน กศน.ศรีสะเกษ
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผอ.กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ผอ. กศน อำเภอ ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ..ใน สพป.ศรีสะเกษเขต 3
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมี ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 และผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ และโรงเรียนนำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียนชายขอบ ที่ได้รับการขยายผล Boot Camp จากคณะครูโรงเรียนบ้านภูมิศาลา อำเภอขุขันธ์ โรงเรียนสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง และ โรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน สพม.28
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. ณ สพม.เขต 28 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยนายนุสร จำปาวัลย์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 รวม 4 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นโยบายการพัฒนาครูทั้งระบบ นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม. เขต 28 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการฯเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ..ใน สพป.ศรีสะเกษเขต 2
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยมี นายธีระพงศ์  บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รอง ผอ. เขตพื้นที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมีท่านศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีคณะครู และนักเรียน จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน การดำเนินงานตามนโยบาย
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ใน สพป.ศรีสะเกษเขต 1
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
 เวลา 09.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยนายนุสร จำปาวัลย์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านออกเขียนได้ ด้านการพัฒนาครูทั้งระบบ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการฯเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมทางด้านการจัดการศึกษาและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนในสังกัด
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
วันที่19มิถุนายน2561เวลา09.30น.นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ศธภ.13ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี 2561 ในกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี2561ณ.โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ.
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
วันที่ 18 มิถุนายน  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและนำเสนอผลงานเป็น Best Practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับภาค 13 มีผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานปฐมวัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา โดยมีนายสมเดช ดอกดวง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุม
รูปภาพ
ศธภ.13 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
ันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ซึ่งหลักสูตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร จากสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ และ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things และหลังจากนี้แต่ละหลักสูตรต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ทำร่วมกัน โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จะมีการนิเทศติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการพัฒนา หลักสูตร ในขั้นตอนสุดท้าย ทั้ง 4 หลักสูตรจะต้องนำเสนอผลงานผ่านการจัดประชุมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ในระดับภาค) เพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศธจ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2561
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
วันที่  13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด กศจ. จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นางวัชรกาญจน์   คงพูล  ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 เป็นวิทยากรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จ.ยโสธร ดร. ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ตามบทบาทและภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ให้นโยบายในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการบูรณาการร่วมกัน เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัยทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ คือ โอกาส การลดความเหลื่อมล้ำ การศึกษาเพื่อให้มีงานทำ เป็นต้น
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference
ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30-13.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งดำเนินรายการโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. และมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ร่วมประชุม
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”
จันทร์, 04 มิถุนายน 2018
วันที่ 4 มิถุนายน 2561  นายชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13  และนางสาวนิชานันท์  ปักการะนา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ” การประชุมครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน จำนวน 1,200 คน
รูปภาพ
ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018
วันที่  31 พฤษภาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย  ร่วมด้วยผู้บริหารจากสถานศึกษาในพื้นที่ให้การต้อนรับ และขอฝากให้ผู้บริหาร  ดูแลเอาใจใส่เด็ก ทำให้เด็กเกิดความอบอุ่น เด็กมีความสุข  สำหรับผู้ปกครองคาดหวังในการศึกษา การศึกษาตอบโจทย์ในการพัฒนาเด็กทุกคนให้เป็นคนดี  การศึกษาขับเคลื่อนระดับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การสอนเด็กโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018
วันที่  31 พฤษภาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุม  และนายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561ประจำเดือนพฤษภาคม
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  เวลา08.30น.นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่5/2561ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ.ห้องประชุมพรหมวรราช    ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น4 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมเพื่อรับการนิเทศ ติดตามฯโครงการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
ศุกร์, 25 พฤษภาคม 2018
วันที่  25  พฤษภาคม  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 ดำเนินการจัดประชุมการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)  ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 จำนวน 150 คน  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการประชุมในครั้งนี้  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  และมี ดร.ชอุ่ม. กรไกร. รองศึกษาธิการภาค 13. รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 กล่าวรายงานการจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้.
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนสำนักงานและสถานศึกษา
พุธ, 23 พฤษภาคม 2018
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม "นันทพันธ์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.สพม.28 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ 1-4 และ ผอ.สกสค.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนสำนักงานและสถานศึกษา โดย พลโท โกศล ประทุมชาติ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ ได้มาติดตามในเรื่องของการร้องเรียนและทุจริตในหน้าที่ การปฎิบัติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวงราชการ
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
อังคาร, 22 พฤษภาคม 2018
ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานด้านการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธาน และคณะวิทยากรที่ให้ความรู้ครั้งนี้นำทีมโดย ดร.ดิเรก วรรณเศียร
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมงานอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
อังคาร, 22 พฤษภาคม 2018
วันที่  21 พฤษภาคม  2561  คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  เข้าร่วมงานกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี  "อุบล ฮักแพง สานแรง ร่วมใจ" ณ  หอประชุมประชาวาริน  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีคณะข้าราชการทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมงาน เพื่อประสานงานทำกิจกรรมร่วมกัน  อาทิ  การแข่งขันกีฬา  การเล่นเกมส์ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเพื่อสานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน และประสานงานกันในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  ส่งผลทำให้เกิดความกลมเกลียว  รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดการอบรมวิทยากรการสร้างความปรองดอง"เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ"
จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
วันที่  21-22 พฤษภาคม  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สคบศ. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป./สพม./สช./อบจ. ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จำนวน 55 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา และเพื่อให้มีทักษะการเป็นวิทยากรแกนนำและสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนำในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
รูปภาพ
ศธภ.13 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
            ประกาศสานักงานศึกษาธิการภาค 13 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร          บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   อุบลราชธานี 2.หลักสูตรงานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things   วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ   อุบลราชธานี3.ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   อุบลราชธานี4.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   อุบลราชธานี   สามารถลิงส์ดูประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกได้ที่นี่  คลิ๊ก
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
วันที่  16 - 18 พฤษภาคม  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเขี่ยวชาญด้านหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความร่วมมือระดมความรู้ความสามารถเพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรของสถานศึกษาระดับอาขีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด กศจ. ยโสธร ครั้งที่ 7/2561
พุธ, 16 พฤษภาคม 2018
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด กศจ. ยโสธร ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และนางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน สิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2561
พุธ, 16 พฤษภาคม 2018
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน สิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุมCK A1ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค12  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาฯเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร
ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 13เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร  เชิญคลิ๊กได้ที่นี่  
รูปภาพ
ศธภ.13 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ.ตรวจราชการตามนโยบาย ศธ. จังหวัดอุบลราชธานี
ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018
วันที่  10  พฤษภาคม  2561 เวลา  10.30 น.  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13   และคณะข้าราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวสภาพปัจจุบันปัญหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ณ ห้องประชุม    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายชาญชัย  รสจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี   และคณะให้การต้อนรับและ นำเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจราชการในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(กศจ.) ครั้งที่ 6/2561
ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(กศจ.) ครั้งที่ 6/2561   ณ.ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน การประชุม และมีนาย ชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

บทความ อื่นๆ ...
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
ลิ้งที่น่าสนใจ

 


ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

13 วิชาการ

ติดต่อ แนะนำ Webmaster
จำนวนผู้เข้าชมWEB ศธภ.13
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 580160
บุคคลที่เข้ามาใช้บริการเวปไซต์ในขณะนี้
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพล:แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมทางการศึกษาของ ศธภ.13 ทุกช่องทางเพียงใด
 
| Themesbase