ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
สำหรับสมาชิกปฏิทินกิจกรรม ศธภ.13
เดือนที่แล้ว พฤศจิกายน 2017 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


"ภายในปี  2564  คุณภาพการศึกษาในภาคการศึกษาที่  13 อยู่ในอันดับที่  5  ของประเทศ"

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

โครงการปณิธานความดี
ป้ายโฆษณา

ข่าวอัพเดด

รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ศธ.
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017
ในระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน  2560  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค  13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13  ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ศธ. ณ โรงแรมท๊อปแลนด์  เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิธาน  พื้นทอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม  โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมปฏิบัติงานจัดทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศการตรวจราชการในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017
  ันที่ 16 พฤศจิกายน. 2560. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และคณะให้การต้อนรับ มีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด ตลอดจนตรวจเช็คเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการการประเมินฯ ได้ทำการสรุปผล ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลในครั้งนี้ และได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาจากการติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบาย ศธ. ดังนี้ 1. นโยบายการยกระดับ ภาษาอังกฤษ ได้แก่โรงเรียนสันติธรรม 2. นโยบายโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 3 นโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 
รูปภาพ
ศธภ.13 าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่18/2560
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560  เวลา09.30น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่18/2560 ณ.ห้องประชุม2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนาย เฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมและมีนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเลขานุการ การประชุมครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 15พฤศจิกายน. 2560.  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยมี  นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะให้การต้อนรับ มีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด ตลอดจนตรวจเช็คเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการการประเมินฯ ได้ทำการสรุปผล ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลในครั้งนี้ และได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาจากการติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบาย ศธ.  ดังนี้ 1. นโยบายการยกระดับ ภาษาอังกฤษ ได้แก่โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2. นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้แก่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3 นโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพได้แก่ โรงเรียนกระเดาอุ่มแสง
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.สุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมงาน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560
อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค13 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
รูปภาพ
ศธภ.13 ประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017
วันที่  14  พฤศจิกายน   2560  ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี  ดร.ฤทธา นันทพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะให้การต้อนรับ  ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด ตลอดจนตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา และสรุปผลการประเมิน ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลในครั้งนี้  และในการนี้ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จากการติดตามประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2560 ทีผ่านมา  ดังนี้ 1. นโยบายการยกระดับ ภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2. นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยา 3 นโยบายโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนนาวังวิทยา  
รูปภาพ
ศธภ.13 ประเมินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 13 พฤศจิกายน. 2560. ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13  และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  เข้าประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายชาญชัย  รสจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะให้การต้อนรับ  มีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด  ตลอดจนตรวจเช็คเอกสาร  ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการการประเมินฯ ได้ทำการสรุปผล  ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลในครั้งนี้  และได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาจาการติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบาย ศธ.  ดังนี้ 1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง  (คุรุพานิชวิทยาคาร)   2. นโยบายโรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี  3. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
รูปภาพ
ศธภ.13 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา08.30น.  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี2560  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ในการนำเสนอผลงานของ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  โดยมี นายวินัย รอดจ่าย  อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ..
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2017
 ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พลเอกสุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และในวันที่  9 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  เข้ารับฟังการนำเสนอผลการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และมอบนโยบายในการประชุมครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่14/2560
พุธ, 08 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่14/2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุม และมี นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นเลขานุการ ในการประชุมในครั้งนี้..
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2560
พุธ, 08 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13   มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมแตงโม ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)โดยมี   นายนิกร สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และมี นางเยาวลักษณ์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุรพงษ์  จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 /11 / 12 / 13 /14. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  20. จังหวัด. จำนวน. 180 คน.  เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 เปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2017
วันที่่ 1  พฤศจิกายน   2560 ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13 และคณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการ ติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค  13   ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำแผนการนิเทศการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  และเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ณ  โรงแรมแลโขง  ริเวอร์  รีสอร์ท  อ.เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน   2560  โดยมีนายชาญชัย  รสจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวรายงานการจัดงานประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ 
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2560
อังคาร, 31 ตุลาคม 2017
วันที่ 31 ตุลาคม 2560  เวลา 09.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี   นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และมีนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
จันทร์, 30 ตุลาคม 2017
วันที่ 30 ตุลาคม  2560  เวลา10.00น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค13  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ณ.อาคารปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าสว่างวีระวงค์ อ.สว่างวีระวงค์ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) อำนาจเจริญ
จันทร์, 30 ตุลาคม 2017
วันที่ 27 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ออกติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ  สถานฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนบ้านหนองไฮ  ,สถานฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา,สถานประสบการณ์ของโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่างและสถานฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนบ้านโนนดู่โดยมีคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจร่วมออกติดตามในครั้งนี้ด้ว
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ, 25 ตุลาคม 2017
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ออกติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี,โรงแรมยูโฮเทลอุบล,บริษัทเอไอเอประกันชีวิต,บริษัทในเครือเจริญชัย,ธนาคารออมสิน สาขาม่วงสามสิบ,หจก.ศรีเมืองยนต์และเยี่ยมชมโรงเรียนเบญจธัญพิทยา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกติดตามในครั้งนี้ด้วย
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience)
พุธ, 25 ตุลาคม 2017
วันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ออกติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อังคาร, 24 ตุลาคม 2017
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า ) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของสนง.ศธจ.
พุธ, 18 ตุลาคม 2017
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับภาค และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 40  คน
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
พุธ, 18 ตุลาคม 2017
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.ชอุ่ม. กรไกร.  รองศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  โดยมีพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมโดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาค ชี้แจงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายหัวข้อ “กรอบแนวทางการพัฒนาในระดับจังหวัด” ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด       รองศึกษาธิการจังหวัด และตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2560
จันทร์, 16 ตุลาคม 2017
วันที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค   13 รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี   นายนิกร สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และมีนางเยาวลักษณ์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตฯ
จันทร์, 16 ตุลาคม 2017
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 ส่งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณีวนาราม  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล
จันทร์, 16 ตุลาคม 2017
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  ส่งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี  วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมอบรมการจัดทำรายงานการเงินและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน
พฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2017
ในระหว่างวันที่  10-12  ตุลาคม  2560 สำนักงานศึกษธิการภาค  13  ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมdkiจัดทำรายงานการเงินและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบบ GFMIS  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ให้กับหน่วยงานเบิกจ่ายในสังกัด  สป.ศธ.  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดโดยสำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience)
พฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2017
วันที่ 11 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ออกติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1, สถานีตำรวจภูธรยโสธร, กลุ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่ง,   กลุ่มแม่บ้านเย็บกระเป๋าผ้า และแหล่งเพาะเห็ดบ้านโพธา โดยมีนางเยาวลักษณ์. คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และคณะร่วมออกติดตามในครั้งนี้ด้วย  
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 13/2560
พุธ, 11 ตุลาคม 2017
วันที่ 11 ตุลาคม 2560  เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 13/2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี   นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม และมีนายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017
วันที่  4 ตุลาคม  2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์   กรุงเทพมหานคร
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017
สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

บทความ อื่นๆ ...
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
ลิ้งที่น่าสนใจ

 


ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

9 วิชาการ

ติดต่อ แนะนำ Webmaster
จำนวนผู้เข้าชมWEB ศธภ.13
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 543701
บุคคลที่เข้ามาใช้บริการเวปไซต์ในขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพล:แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาของ ศธภ.13 ทุกช่องทางเพียงใด
 
| Themesbase