ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
สำหรับสมาชิกปฏิทินกิจกรรม ศธภ.13
เดือนที่แล้ว กุมภาพันธ์ 2018 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ข่าวอัพเดด

รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมและเลี้ยงสรรค์สภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สารแรง รวมใจ"
พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018
วัันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ดร. ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้เข้าร่วมประชุมและเลี้ยงสรรค์สภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สารแรง รวมใจ"  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบธงให้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
พุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่  19-20 กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 มอบหมายให้ นางสาวนภสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ โรงแรมเอวาน่า ถนนบางนา - ตราด กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
พุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 19 -24 กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งนางอัจฉรียา   ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางกวิสรา คณะพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ณ  โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายสถิตย์  ธรรมจักร  รองศึกษาธิการภาค 11  ให้การต้อนรับ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์  หลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยมี พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ศึกษานิเทศจังหวัดและส่วนกลาง ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 60 คน ดำเนินการจัดประชุมโดย นายวิเชียรโชติ  โสอุบล) ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากร นางสาวธิดาลักษณ์ พันคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดอุบลราชธานี
เสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ กลุ่มหมักผ้าด้วยสมุนไพรโบราณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรมของ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้กระบวนการทอผ้า ตั้งแต่การปลูกฝ้าย ทำฝ้ายให้กลายเป็นเส้นด้าย การมัดหมี่ ย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนการทอเป็นผืน เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก นางธนิฐา วงศ์ปัดสา ปราชญ์ชาวบ้านในการให้ข้อมูลการทอผ้าด้วยกรรมวิธีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมปฏิบัติการการตรวจราชการติดตาม ประเมินผล ระบบอิเลคทรอนิคส์
เสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งนายนุสร  จำปาวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทงการศึกษา จังหวัดนครปฐม  ซึงจัดโดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  และมี ดร.พิธาน  พื้นทอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการในครั้งนี้  และนายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามผล  เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการประชุม
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561
พฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุม  และนายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
พฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม  และนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
พฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นชนเผ่าภูไท ย้ายถิ่นฐานมาจาก สปป.ลาว เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา มีวิถีชีวิตการดำรงตนอย่างเรียบง่าย ชอบใส่เสื้อพื้นเมืองสีดำและสีครามยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพระมหาทินกร และปราชญ์ชาวบ้านในการให้ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดระดับภาค 13 ในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีหัตถกรรมหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ที่ผลิตโดยกรรมวิธีแบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า วิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพระครูสุตบุรพาสถิต เจ้าคณะตำบลปะอาว และปราชญ์ชาวบ้านในการให้ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนบ้านปะอาวที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดระดับภาค 13 ในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯตามรูปแบบประชารัฐ
อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018
ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์. 2561 นายนุสร. จำปาวัลย์. ผู้อำนวยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล. เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารัฐของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ โรงแรมเวโรน่าบูทิค โฮเทล. จังหวัดปราจีนบุรี. ซึ่งมีกิจกรรมในการประชุมปฎิบัติการ. การศึกษาดูงาน. การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามนิเทศ. ประเมินผลการทำกิจกรรมในจังหวัดนำร่อง. โดยมีวิทยากร จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. ศธ.  และ นายพงพิศาล. ชินสำราญ. ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี. และคณะ ให้การอำนวยความสะดวกและการประสานงานกิจกรรมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จังหวัดยโสธร
อาทิตย์, 11 กุมภาพันธ์ 2018
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
รูปภาพ
ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคฯ
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2018
◉ สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากรเข้าร่วม "การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ณ กรุงเทพมหานคร ◉ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค13 นายธรรศ ไทยวิรัช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วม "การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีรายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรมดังนี้ - (ร่าง) การแบ่งโครงสร้างภายในสำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา โดย : นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย : วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย : ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ พรหมจักร วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดย : นายเฉลิมพล เลียบทวี วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ - กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง โดย : นายเชวง ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน รักษาการในตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย : นายไชยรัตน์ แขวงโสภา และนางสาวธันวรัตน์ ธนพิทักษ์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง - ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานคดี โดย : นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางวินัย โดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ - ฝึกปฏิบัติ/อภิปรายจากกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ◉ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 4 วัน โดย สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทุกประการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก็สนามสอบจังหวัดอำนาจเจริญ
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
รูปภาพ
ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคลตำแหน่งศึกษานิเทศก็ สนามสอบจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง อำนาจเจริญ
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13   มอบหมายให้นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ   ณ   โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยมีนายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตะวันออก  ตะวันตก ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการประเมินฯ   ซึ่งมีปลัดอาวุโส อ.เสนางคนิคม รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ  คณะศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู-อาจารย์  นักเรียน ให้การต้อนรับและความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ..13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สนามสอบอุบลราชธานี
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สนามสอบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.สกลนคร
ศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2018
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13   มอบหมายให้นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ   ณ   โรงเรียนบ้านอูนโคก อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 โดยมี นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตะวันออก  ตะวันตก ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการประเมินฯ   ซึ่งมีปลัดอาวุโส  รอง ผอ.สพป.  สกลนคร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู-อาจารย์  นักเรียน ให้การต้อนรับและความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัย 4 เขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ร่วมจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว เช่น รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี อ.สง่า ดามาพงษ์ เป็นต้น และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทางการศึกษา และการสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครพนม
พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นางอัจฉรียาชุมนุม ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านอูนนา อ.นาหว้า จ.นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 โดยมี นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตะวันออก  ตะวันตก ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการประเมินฯ  ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู-อาจารย์  นักเรียน ให้การต้อนรับและความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผล"การสร้างความร่วมมือรูปแบบประชารัฐ" นำร่องจังหวัดอุบลราชธานี
พุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 7 กุมภาพันธ์. 2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ซึ่งนำโดย  นายนุสร  จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่นำร่องจังหวัดอุบลราชธานี  ในกิจกรรมการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักเรียน นักศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  สถานศึกษา  ภาคธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
อังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018
◉ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค13 ร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ◉ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13 พร้อมด้วย นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และตามมติ ก.บ.ภ. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ดำเนินการจัดประชุม ฯ โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ✍
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม
อังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 โดยมี นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตะวันออก  ตะวันตก ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการประเมินฯ  ซึ่งมี นายอำเภอท่าอุเทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู-อาจารย์  นักเรียน ให้การต้อนรับและความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21จังหวัดยโสธร
ศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งมีการนำเอาข้าวตอกมาสักการบูชา โดยนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงาม เป็นที่มาของ “มาลัยข้าวตอก” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่ไปถวายวัดฟ้าหยาดช่วงจัดงานบุญประจำปี (บุญกุ้มข้าวใหญ่) บุญคูณลาน และบุญพวงมาลัย ซึ่งจัดทำพร้อมกันช่วงเดือนยี่ (เดือนสอง) และแห่ไปถวายวัดหอก่องในวันขึ้นสิบสี่ค่ำ เดือนสาม ก่อนวันมาฆบูชาหนึ่งวัน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก กศน.จังหวัดยโสธร, กศน.อำเภอมหาชนะชัย และชาวบ้านในชุมชนฝั่งแดงพัฒนาหมู่ที่ 3 บ้านฟ้าหยาด ในการให้ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ชนเผ่าภูไท
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นชนเผ่าภูไท ย้ายถิ่นฐานมาจาก สปป.ลาว เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา มีวิถีชีวิตการดำรงตนอย่างเรียบง่าย ชอบใส่เสื้อพื้นเมืองสีดำและสีครามยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ในการให้ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดระดับภาค 13 ในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่นำร่องจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และเป็นประธานการประชุม โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  83  แห่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ และยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนริมฝั่งโขง มีการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นอย่างผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามที่มีลวดลายเฉพาะ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ วัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ ประธานชมรมรัก(ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประธานชมรมฮักนะเขมราฐ และประธานชมรมถ่ายภาพเขมราฐ ในการให้ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดระดับภาค 13 ในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ผลผลิตและการบริการฯ
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ผลผลิตและการบริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานครโดยมี นายต่อศักดิ์  สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SIPOC กระบวนการหลัก และความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

บทความ อื่นๆ ...
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
ลิ้งที่น่าสนใจ

 


ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

13 วิชาการ

ติดต่อ แนะนำ Webmaster
จำนวนผู้เข้าชมWEB ศธภ.13
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 555249
บุคคลที่เข้ามาใช้บริการเวปไซต์ในขณะนี้
เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพล:แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมทางการศึกษาของ ศธภ.13 ทุกช่องทางเพียงใด
 
| Themesbase