ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
สำหรับสมาชิก



ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.13
เดือนที่แล้ว เมษายน 2018 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ข่าวอัพเดด

รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนฯ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด รร.บ้านปะอาว
อังคาร, 24 เมษายน 2018
วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ของโรงเรียนบ้านปะอาว ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ ระหว่างแกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับหัตถกรรมหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ที่ผลิตโดยกรรมวิธีการหล่อขึ้ผึ้งหาย แบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมชี้แจงการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน
ศุกร์, 20 เมษายน 2018
วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธการภาค 13 ได้ส่ง น.ส.ธิดาลักษณ์ พันคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก รองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิ ส่วนราชการและสถานพยาบาล นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ครั้งที่ 1/2561
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018
วันที่  19 เมษายน 2561  ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย บุคลากรและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย จากสำนักงานศึกษาธิการภาค  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 35 คน
รูปภาพ
ศธภ.13 กลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญร่วมกันคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018
วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา13.00 น.  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ดำเนินการกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญร่วมกันคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 กรรมการคัดสรรประกอบด้วย นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการ  นายชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมการคัดสรรให้เป็นผู้รับทุนพระราชทานฯ เป็นนักเรียนจากพื้นที่ 4จังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2o คน เพื่อคัดสรรให้เหลือภาคการศึกษาละ 8 คน เพื่อจะได้เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนไปยังโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในลำดับต่อไป
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ, 11 เมษายน 2018
วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดจัดงานพิธีรดน้ำขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง พระสงฆ์และผู้อาวุโสทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2561
พุธ, 11 เมษายน 2018
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่ 3/2561 ณห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมและมี นายเสรี ตุ้มอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ 
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ 2561
พุธ, 11 เมษายน 2018
วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อดีตผู้บริหาร และผู้อาวุโส เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมคือ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. ครั้งที่ 4/2561
พุธ, 11 เมษายน 2018
วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่4/2561 ณ.ห้องประชุม ศธจ.อุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ 
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด อำนาจเจริญ
จันทร์, 09 เมษายน 2018
วันที่ 6 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น ภาษาภูไทและวัฒนธรรมถิ่น การทอผ้าย้อมคราม ระหว่างแกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านคำเดือย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จันทร์, 09 เมษายน 2018
วันที่ 6 เมษายน 2561 ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดประชุมการจัดทำกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
พุธ, 04 เมษายน 2018
ในระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน   2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13   จัดประชุมการจัดทำกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นประธานการประชุม  โดยมีข้าราชการจากทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
รูปภาพ
ศธภ.13 รับสมัครเข้าร่วมเวทีและประชาคมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
อังคาร, 03 เมษายน 2018
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกาศรับสมัครสถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร   เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร จำนวนหลักสูตรละ 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครได้ที่    เมนู  DOWNLOAD เอกสาร  หัวข้อ ประกาศและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ในเว็บนี้  หรือดาวส์โหลดได้ที่นี่     เชิญคลิ๊ก  ดาวโหลดใบสมัครและประกาศหลักเกณฑ์  ได้ที่นี่
รูปภาพ
ศธภ.13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจราชการ
อังคาร, 03 เมษายน 2018
วันที่ 2  เมษายน  2561 ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (โปรแกรมเมอร์) ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาโปรแกรมเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตรวจราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์  ในระหว่างวันที่  1-6 เมษายน  2561 ณ โรงแรมตรัง  ถนนวิสุทธิกษัตริย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ขอแสดงความยินดีกับ รองศึกษาธิการภาค 13 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
จันทร์, 02 เมษายน 2018
วันที่  2 เมษายน  2561  เวลา  13.30 น.  ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค  13 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  เครื่องราชชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก   ประจำปี  2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี 
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมพิธีเปิดโครงการรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561
จันทร์, 02 เมษายน 2018
 วันที่ 2 เมษายน 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
ศุกร์, 30 มีนาคม 2018
วันที่  29-30 มีนาคม  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเขี่ยวชาญด้านหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความร่วมมือระดมความรู้ความสามารถเพื่อจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรของสถานศึกษาระดับอาขีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ
พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์  ปักการะนา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีนายสุรินทร์  แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
รูปภาพ
ศธภ.13 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการงานการบริงานบุคคล ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
วันที่  28  มีนาคม  2561 เวลา  14.00 น.  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจราชการ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคบล เพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  สภาพปัจจุบันปัญหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการทำงานร่วมกับ คณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี  ณ ห้องประชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดยมี  ดร.วันชัย  บุญทอง รองผู้ิอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4 และคณะให้การต้อนรับและ นำเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจราชการ 
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติฯ
อังคาร, 27 มีนาคม 2018
วันที่ 27 มีนาคม  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้นายสมเดช  ดอกดวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะ  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค14 จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายประเสริฐ   บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ซึ่งมีสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จากจังหวัดในเขตตรวจราชการที่13 และเขตตรวจราชการที่14 จำนวนทั้งสิ้น 432คน ร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้  
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อังคาร, 27 มีนาคม 2018
วันอังคารที่ 27 มีนาคม  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ รวมทั้งบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารงานบุคคลของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ ห้องประชุมโกเมน  โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  27 - 28  มีนาคม  2561
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
อังคาร, 27 มีนาคม 2018
วันอังคารที่ 27 มีนาคม  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้นายนุสร. จำปาวัลย์. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมสุนีย์. แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี. โดยมีนายฉัตรชัย  บางชาด ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ และผลการที่ดำเนินงานศาสตร์พระราชาที่ดำนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจังหวัด  9  จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้แทนกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 ผู้แทนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานศึกษาธิการภาค  11  และ 13  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
ศุกร์, 23 มีนาคม 2018
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะบุคลากร ศธภ.13  เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ) เป็นประธานการประชุม และมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา สังกัด ศธภ.  ศธจ.  สพฐ.  สช. สกอ. สอศ. กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
รูปภาพ
ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ. ตรวจราชการกรณีปกติ. รอบที่1 จังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร. วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตรวจราชการตามนโยบายการพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบนโยบายการตรวจราชการแก่ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิกาคภาค 13 และคณะ ข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ และมีนายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุม วิทยากร รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว. และนำชมกิจกรรมลูกเสือตั้งแต่ระดับอนุบาล. ถึงชั้นมัธยมศึกษา
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่นฯ
พุธ, 21 มีนาคม 2018
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดฝึกอบรมแกนนำเยาวชน และผู้นำทางการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปะอาว โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนตะดอบวิทยา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม จำนวน 102 คน โดยมี ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ทั้งนี้ มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์และการเขียนเรื่องราวอัตลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รูปภาพ
ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณี ปกติ ณ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
พุธ, 21 มีนาคม 2018
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร. วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ  และได้มอบนโยบายการตรวจราชการแก่ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี  นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษษธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ โดยมี นายชัยพร  รัตนแสง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ และคณะ ได้รายงานผลการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ได้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ รวม  5 แห่ง เข้าร่วมรับการตรวจราชการด้วย  โดยหลังจากการตรวจราชการ  คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโตโยต้า สาขาจังหวัดอำนาจเจรืญอีกด้วย
รูปภาพ
ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ
พุธ, 21 มีนาคม 2018
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร. วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ณ กศน. อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และได้มอบนโยบายการตรวจราชการแก่ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอเสนางคนิคม กล่าวต้อนรับ และ นายเสรี ทิพจรูญ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนางคนิคม รายงานผลการดำเนินงาน  และคณะตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน  2 แห่ง คือตำบลไร่สีสุกและตำบลหนองสามสี
รูปภาพ
ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน
อังคาร, 20 มีนาคม 2018
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรกลุ่มอำนวยการ.  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท. อ.วารินชำราบ. จังหวัดอุบลราชธานี.  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ 
รูปภาพ
ศธภ.13. ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดยโสธร
อังคาร, 20 มีนาคม 2018
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดร. วีระกุล อรัณยะนาค   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านยางน้อย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัด สพป. ยโสธร เขต 1 และได้มอบนโยบายการตรวจราชการแก่ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย. ซึ่งในการตรวจราชการในครั้งนี้. นายบุญสนอง. พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร. และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการตรวจราชการ. และอำนวยความสะดวก
รูปภาพ
ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกรณีปกติในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1
จันทร์, 19 มีนาคม 2018
วันที่ 19 มีนาคม 2561  นายวีระกุล อรัณยะนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสดำ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  และประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมด้วย  นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมตรวจราชการ

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

บทความ อื่นๆ ...
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
ลิ้งที่น่าสนใจ

 






ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

13 วิชาการ

ติดต่อ แนะนำ Webmaster
จำนวนผู้เข้าชมWEB ศธภ.13
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 566106
บุคคลที่เข้ามาใช้บริการเวปไซต์ในขณะนี้
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพล:แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมทางการศึกษาของ ศธภ.13 ทุกช่องทางเพียงใด
 
| Themesbase