สรุปข้อมูลจำนวนอัตรา/จำนวนผู้สมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"