พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

วันนี้ (3 เมษายน 2563) เวลา 09.30 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับภาค โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 กล่าวชี้แจงรายละเอียดฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาระดับภาค

 

ฮิต: 1542