คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ที่ 25/2563 เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"