พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.13 ได้รับมอบหมายจาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 ลงพื้นี่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา) ในการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบาย Big Data และประเด็นนโยบายการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพ

โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมประทายสมันต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนรู้การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพ : น้ำพริกแม่การุณ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ONIE Online Commerce (OOCC) ปี 2562 ดีเด่นประจำอำเภอ โดย ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ฮิต: 670