พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

 

  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13
มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.13 ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์    

 

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13
มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.13
ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ต่อมาร่วมตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 13.00 น.
ร่วมตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการหน่วยงานการศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 

  
  
  
  
  

ฮิต: 615