หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๓
ตรวจราชการ และมอบนโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลชนิดา
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๓
พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.๑๓ ร่วมในการตรวจราชการ
และมอบนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ณ โรงเรียนอนุบาลชนิดา
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอหนองหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะครู นักเรียน หน่วยราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

  

  

  

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"