วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศธภ. ๑๓ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ท. สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณห้องประชุม ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

  

  

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"