พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ พร้อมด้วย กลุ่มตรวจราชการติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกฺษาธิการซึ่งเดินทาง  มาตรวจราชการและมอบนโยบายในพื้นที่ภาค ๑๓ ที่จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน กศน.หนองบัวแดง และ โรงเรียนเอกชน
มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

  

  

    

  

 

 

ฮิต: 80