หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันนี้ (21 มกราคม 2563) เวลา 14.00 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 ได้ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)

โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการเพิ่มเติมจากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน 2) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษา และ 3) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ต่ำที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษา

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"