หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ นายพงษ์พิศาลชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ (นักบริหารระดับสูง)ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ พร้อมภรรยา เพียงลำพัง ไร้คนมาส่งและการจัดพิธีต้อนรับ ดังที่เคยปฏิบัติเป็นประเพณี ต่อๆกันมา โดยใช้หลักการ ๓ งดทุกกรณี ดังต่อไปนี้

                         ๑.งดการเลี้ยงส่ง เลี้ยงรับ

                         ๒.งดการเดินทางมาส่ง พิธีต้อนรับ

                         ๓.งดกระเช้าดอกไม้ ของขวัญของที่ระลึก

ซึ่งได้แจ้งแนวทางดังกล่าวนี้ให้ต้นทางและปลายทางทราบมาก่อน หน้าจะเดินทางทั้งนี้ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชายุ่งยาก เดือดร้อน และสิ้นเปลือง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID – 19 และสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดในภาค ๑๓ ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา และภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ เท่านั้น จากนั้นได้ขึ้นทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ ทันที

อนึ่งตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เป็นต้นมานับได้ว่า นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ เป็นศึกษาธิการภาค ๑๓ (นักบริหารระดับสูง) คนแรกของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อย่างเป็นทางการตามมติของคณะรัฐมนตรี

                         

                  

           

           

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"