หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือก “เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาการภาค ๑๓  จังหวัดนครราชสีมา

  

 

                                   

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"