หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ โดยมีว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"