วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน

 

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"