หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน

   
 
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"