วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธษนในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบโล่ เกียรติบัตร แก่ผู้ที่มีผลงาน Best Practice ระดับจังหวัดและระดับภาค ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ

   
   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"