วันนี้ (21 มกราคม 2563) เวลา 10.00 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Mizuho Asian Fund) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกองทุนมิซูโฮเอเชี่ยนฟันด์ ประเทศญี่ปุ่น

ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้รับการสนับสนุนฯ จำนวน 5 โรงเรียน

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"