วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายไพศาล วุฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ และนางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.๑๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิรักษ์ เวรสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"