วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายไพศาล  วุฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ และนางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.๑๓ ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓รอบที่ ๑ ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สุข

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"