ระหว่างวันที่ 28 มกราคม -  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รก.)  พร้อมด้วยนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และ ดร.นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม 11 แห่ง ตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"