เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ ดร.นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลเป็นประธานนำคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงประเมินผลฯ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานฯพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"