วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ ดร. ดร.นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธานนำคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงประเมินผลฯ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิและคณะ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"