หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

  2. การสรรหาข้าราชการพลเรือนสามัญ

  3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

  1. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"