หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  

   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์  

343890
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
638
1382
336159
21464
24829
343890

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-28 04:35
   

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

            นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” แบบบูรณาการ ระยะที่ ๓ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตลอดจนความเป็นพลเมืองดีของชาติ อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓  Quick Win สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากจังหวัดทั้งหมดในภาค ๑๓ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ซึ่งมาจากหน่วยงานและองค์กรภาคต่างๆ ผนึกกำลัง ระดมความคิด บูรณาการ ยกร่างโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา ให้มีความเป็นเอกภาพ และนำไปใช้ในพื้นที่รับผิดชอบภาค ๑๓ (นครชัยบุรินทร์) ร่วมกัน หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี้จะเป็นกลไกหลักในการปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการตอบโจทย์การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อนึ่งหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้ง ๔ จังหวัด เพื่ออนุมัติประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรท้องถิ่น อย่างเป็นทางการ และเดินหน้าพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” ตามหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


   

ศึกษาธิการภาค  


นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค ๑๓

ประวัติ

   

รองศึกษาธิการภาค  

     
          นางธรรมพร แข็งกสิการ       
          รองศึกษาธิการภาค ๑๓
                    
 

   

ผู้เชี่ยวชาญ  

  ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์ กองเมืองปัก
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

   

นโยบายและจุดเน้น ศธ.  

   

ศธ.360 องศา  

   

E-OFFICE  

   

คลังหนังสือออนไลน์  

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"