หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ  

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  

   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์  

343831
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
638
1323
336159
21405
24829
343831

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-28 02:59
   

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงแรมสยามริเวอร์  รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ประชาคมการศึกษาจังหวัด ( Provincial Education Community หรือ PEC ) เป็นหนึ่งใน ๓ Quick Win ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ที่ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ประกาศนโยบายไว้ตั้งแต่มารับตำแหน่ง โดยมีกรอบความคิดของการมุ่งทำงานเชิงบริบทของพื้นที่ การบูรณาการ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการ  ๓ ประสาน คือ ประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายความสำเร็จเป็นภาพเดียวกัน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมการติดตามและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

 

   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


   

ศึกษาธิการภาค  


นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค ๑๓

ประวัติ

   

รองศึกษาธิการภาค  

     
          นางธรรมพร แข็งกสิการ       
          รองศึกษาธิการภาค ๑๓
                    
 

   

ผู้เชี่ยวชาญ  

  ว่าที่ร้อยโทสุรสิทธิ์ กองเมืองปัก
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

   

นโยบายและจุดเน้น ศธ.  

   

ศธ.360 องศา  

   

E-OFFICE  

   

คลังหนังสือออนไลน์  

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"