ศธภ.13 จัดกิจกรรม“แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์”

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 250 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *